President 2023 - 2024

fredag 1 juli 2022

Göran Eriksson

Rotary för mig är yrkesnätverk, välgörenhet och bildning. Dessa områden har jag haft mycket glädje av sedan jag blev medlem 1985. Medlemskapet står i fokus under mitt år som president.

GÖRAN ERIKSSON

Rotary har varit en betydelsefull del av mitt liv sedan jag blev medlem i augusti 1985. Under den här tiden har jag upplevt ett starkt kamratskap präglat av en av Rotarys grundpelare "Omtanke utan baktanke". 

 

Rollen som chef innebär ofta att man är ensam om de svåraste besluten och att man har ett starkt fokus på att den verksamhet man leder ska bli framgångsrik. Att ta en lunch en gång i veckan tillsammans med andra som har liknande erfarenheter och kunna ventilera olika svåra frågor med kamrater har jag upplevt som värdefullt. Dessutom innehåller luncherna i allmänhet ett föredrag om ett ämne som programkommittén valt. Då har jag fått inblick i andra ämnesområden som jag inte sökt upp annars och därmed ökat min bildning.

  

På somrarna har jag fått tillfälle att hjälpa till på rotaryklubbarnas gemensamma kolloverksahet och därmed fått chansen att träffa morgondagens Örebroare. Internationellt arbetar Rotary med välgörenhet inom ramen för The Rotary Foundation, en av världens mest effektiva hjälporganisationer.