Kulturkvarteret - Karin Beckman

fredag 22 mars 2024

Göran Eriksson

Dagens program innehöll två höjdpunkter. För det första kunde vi hälsa Azrra Sapcanin välkommen som ny medlem i klubben.

Därfter avtaågade vi alla till Kulturkvarteret där chefen, Karn Beckman, tog oss med på en mycket intressant rundvandring i lokalerna.

Många lokaler används av Kulturskolan i Örebro men kan också hyras av andra aktörer efter kontakt med Karin.

Presidenten Göran Eriksson och Karn Beckman, ansvarig för Kulturkvarteret i Örebro.