The Rotary Foundation - Anders Svensson

fredag 8 mars 2024

Göran Eriksson

Fredagen den 8 mars besöktes vår klubb av Anders Svensson, som ansvarar för The Rotary Foundation i distrukt 2340 av Rotary. The Rotary Foundation förkortas ofta TRF och utgör en separat organisation inom Rotary och leds av  en egen styrelse.

Varje år görs en internationell undersökning av olika välgörenhetsorganisationer och TRF får fyra stjärnor av fyra möjliga av "The Charity Navigator". Det finns mycket utförlig information på https://rotaryfoundation.se/.

TRF får ett fint stöd av Bill & Melinda Gates som tredubblar alla medel som kan samlas in över ett visst belopp. 

Några exempel på projekt som Anders lyfte fram var sjukhuset i Jekabpils i Lettnad där TRF hjälpt att utveckla neonatalavdelningen och det stöd som getts till Ukraina efter att landet invaderats av Ryssland 2022. I Ukraina har det varit fråga om boende för internflyktingar, två brandbilar och Shelter Box som tillhandahållit tillfälligt boende för människor som bott nära fronte och som fått sina hem förstörda.

Vi fick många tankar och mycket inspiration att göra mer från vår klubb.

Dagens föredragshållare Anders Svensson, Lindesbergs Rotaryklubb (t.v.) och vår president Göran Eriksson.