Örebro Teater - Stina Westerberg

fredag 23 februari 2024

Göran Eriksson

Fredagen den 23 februari gästades klubben av Örevro Teaters VD Stina Westerberg.

Stina berättade om teaterns verksamhet och dess organoisation samt att teatern är ett AB som ägs till 91 % av Region Örebro län och till 9 % av Örebro kommun.

Uppdraget är att erbjuda scenkonst i hela länet och till publik som annars kanske inte skulle söka sig till teatern, som till exempel skolungdomar.

Vår president Göran Eriksson och Örebro Teaters VD Stina Westerberg