Skandiamäklarna

fredag 19 januari 2024

Göran Eriksson

Victor Bothén berätttade om sin roll som fastighetsmäklare på Skandiamäklarna i Örebro. Den innebär service dygnet runt, mer eller mindre, till såväl säljare som köpare i samband med en fastighetsaffär.

Victor gav också en intressant inblick i sina erfarenheter av bostadsmarknaden under den senaste åren. Från en marknad präglad av låga räntor och stark prisutveckling till pandemi med mer satsning på bostaden. 

Från 2022 kom markanden att i hög grad präglas av högre räntor och från 2023 en gedigen osäkerhet och inflation. Då såg Victor hur köparna bytte fokus till en större återhållsamhet och att försäljningsprocesserna drog ut på tiden.

För framtiden ser Victor att det mer normala ränteläget och höga energipriser kommer att höja avgifterna i bostadsrättföreningarna, något vi alla bör hålla ögonen på.

Klubbens sekreterare Yvonne Bergman och föredragshållaren Victor Bothén