Handelskammaren

fredag 1 december 2023

Göran Eriksson

Det var några få tappra medlemmar och gäster som trotsat vinterklya och influensa och kommit för att lyssna på Oskar Axelsson, VD för Handelskammaren.

Han informerade om Handelskammaren Mälardalens verksamhet i Örebro län och Västmanlands län samt i Eskilstuna och Strägnäs kommuner. Företagen som är medlemmar sjuder av hög aktivitet. Handelskammaren servar dem med: 

  • Dokumnet och rådgivning i samband med internationella affärer
  • Påverkan av beslutsfattare på olika nivåer för att företagen ska få en bättre infrastruktur.  För närvarande är transporter och energitillgång viktiga frågor.
  • Stöd i frågor som rör kompetensförsörjning. Som ett exempel nämnde han utbildning i arbetsmarknadskunskap som personal i från handelskammaren ger alla skolklasser.
  • Hållbarhet är en stark trend bland företag såväl nationellt som inom EU.

Oskar berättade också om de olika aktiviteter som Handelskammaren genomför:

  • Möteplatser inom olika nätverk av medlemmar
  • Påverkansarbetet riktat om myndigheter och o´politik
  • Utbildning som stödjer företagens kompetensförsörjning

Oskar Axelsson, VD för Handelskammaren och vår president Göran Eriksson