Intressant föredrag om Sveriges utveckling mot ett högskatteland

fredag 17 november 2023

Göran Eriksson

Anders Bergeskog höll ett mycket intressant föredrag om hur Sverige utvecklades från ett lågskatteland till högskattelan under 1900-talet. Han beslyste även konekvenserna för den ekonomiska tillväxten av dessa beslut. Efter föredraget fick vi tillfälle till en frågestund där många engagerade medlemmar fick chans att diskutera slutsaterna. En del av den bildning som vi får genom givande föredrag.

Anders Bergeskog